Serial Detektif Hercule Poirot : Muslihat dengan Cermin

Untuk memenuhi janji kepada seorang teman lama, Miss Marple bersedia tinggal di sebuah rumah perdesaan—bersama dengan dua ratus remaja yang mengalami gangguan jiwa dan tujuh ahli waris kaya seorang nyonya tua. Salah seorang dari mereka adalah pembunuh—yang mempunyai keahlian untuk berada di dua tempat sekaligus.